Chương trình đào tạo cao đẳng nghề - Kỹ thuật dược
Chương trình đào tạo cao đẳng nghề - Công tác xã hội
Chương trình đào tạo cao đẳng nghề - Hướng dẫn du lịch
Chương trình đào tạo cao đẳng nghề - Văn thư hành chính
Chương trình đào tạo cao đẳng nghề - Quản trị nhà hàng

Liên hệ

Trường Cao Đẳng Nghề KTCN LADEC
Trụ sở chính:
201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Tp.Tân An, Long An
Điện thoại: (072).3839.177 - DĐ: 0937.690.606
Tai Tp.HCM:
813 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: (08).38.496.551 - DĐ: 091.739.1155